Direct contact? Bel: 06 - 51 33 73 58

HomeKindermishandeling

Kindermishandeling

Programmamakers Pia van der Molen en Michiel Praal hebben vanaf 1994 in de tv-serie Ongelooflijke Verhalen van de KRO diverse malen aandacht besteed aan kindermishandeling. Vanwege de hedendaagse actualiteit hebben de makers deze programma's weer on-line gezet en ook beschikbaar gesteld aan sociale media.

Directe aanleiding

De directe aanleiding voor de hervertoningen van deze kindermishandelingszaken is de mishandelingszaak van het zogenoemde 'Vlaardingse meisje', dat zich afspeelt in 2024 en grote overeenkomst heeft met de zaken die 30 jaar eerder in Ongelooflijke Verhalen zijn uitgediept. Het lijkt of er anno nu in de jeugdzorg m.b.t. kindermishandeling nog steeds te weinig effectieve bescherming is voor kinderen, die het slachtoffer zijn van mishandeling. Ondanks jarenlange beloften van jeugdsinstellingen, Raden van Kinderbescherming en het Ministerie van Justitie om hierin verandering te brengen.
In de zaken van 30 jaar geleden en die van het Vlaardingse Meisje anno 2024 gaat het over mishandeling door pleegouders, het negeren van signalen uit de buurt en het niet adeqaat optreden van de jeugdzorg. 

Vlaardingse Meisje

Nieuws-site NU.nl meldde op 4 en 5 juni 2024 over de mishandelingszaak van 'Het Vlaardingse Meisje' ondermeer het volgende:
"Het meisje werd twee weken geleden zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Ze was toen niet aanspreekbaar. Een week later werden haar 37-jarige pleegouders aangehouden. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling van het meisje, en dat de pleegouders het kind ook tegen haar wil zouden hebben vastgehouden. Daarnaast zouden ze haar "in hulpeloze toestand gebracht of gelaten" hebben", aldus NU.nl                                                                                                                                                                              

Meldingen buurtbewoners

"Buurtbewoners hadden al langer zorgen over de situatie van het meisje. Zij deden bij meerdere instanties melding. In december had de William Schrikker Stichting de rechter verzocht het meisje uit het huis van het pleeggezin te plaatsen. Tijdens de zitting in de rechtbank kwam de stichting terug van het verzoek. Wel sprak de organisatie in de rechtszaak haar zorgen uit en stelde ze enkele voorwaarden. Het meisje zou behoefte hebben aan een "stabiele omgeving" en een "traumasensitieve opvoeding". De stichting zei toen ook dat de pleegouders "van goede wil zijn om de beschreven zorgen weg te nemen". De Raad voor de Kinderbescherming van de regio Rotterdam-Dordrecht was het daarmee eens en vond uithuisplaatsing niet nodig.
Volgens de raad had het meisje het fijn bij de pleegouders, die "liefdevol en zorgzaam" waren. De raad adviseerde de pleegouders pedagogische hulpverlening te accepteren en daarmee hun vaardigheden te versterken"
, aldus NU.nl in een ander artikel

KINDERMISHANDELINGSZAKEN IN ONGELOOFLIJKE VERHALEN
 

De zaak Inge Delzenne (1994)

Inge Delzenne is maar 6 jaar geworden. Ze is aan de verwondingen als gevolg van de stelselmatige mishandeling door haar pleegmoeder overleden op 22 mei 1978.
Later bleek dat Inge en nog twee kinderen  door de Raad voor de Kinderbescherming in een afgekeurd gezin in Nieuwe Niedorp waren geplaatst. Ook deze twee kinderen werden gruwelijk mishandeld, maar overleefden het. Ze komen aan het woord in de eerste aflevering (4-10-1994) van Ongelooflijke Verhalen.
Klik op de startbutton in de foto om het programma te bekijken. 

De zaak Danielle van Rooyen (1996)

Danielle van Rooyen was geplaatst in een pleeggezin. De ouders van Danielle hadden daarom zelf gevraagd, omdat ze zich door overspannenheid als gevolg van de aankoop van een huis, tijdelijk minder in staat achten Danielle voldoende aandacht te geven. Maar al gauw kwamen er signalen van buurtbewoners en anderen, dat het met Danielle niet goed ging in het pleeggezin en dat ze waarschijnlijk werd mishandeld door haar pleegouders. Maar die signalen werden door de verantwoordelijke instanties genegeerd. Met fatale gevolgen: Daniëlle werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.
De dienstdoende kinderarts trof een kind aan, dat van boven tot onder bloeduitstortingen en bloedende wonden had. Danielle was buiten bewustzijn en had strekkrampen veroorzaakt door zwaar hersenletsel. Ze konden niets meer voor haar doen. Daniëlle overleed op de Intensive Care. Ze was 3 jaar.
De artsen waren er direct van overtuigd dat het om kindermishandeling ging. In de uitzending komen zij aan het woord en ook vertegenwoordigers van de falende instanties. Ook de biologische ouders, Daniella's oma en buurtbewoners vertellen hun verhaal over de tragische dood van Daniëlle van Rooyen.
Klik op de startbutton in de foto om het programma te bekijken 

 

 

Meer informatie?
Bel ons: 06 - 51 357195 of stuur een e-mail: info@pia-media.nl