Direct contact? Bel: 06 - 51 33 73 58

HomeProjectenDocumenten Jack Boer

Archief van Tranen: documenten Jack Boer

De basis voor het ‘Archief van Tranen’ is de ordner van wijlen Jack Boer, een voormalig KNIL-kapitein. Hij was degene die op 10 november 1945 in totaal 2.384 ten dode opgeschreven Nederlanders uit de Werfstraatgevangenis in Soerabaja bevrijdde. Pia van der Molen kreeg de ordner van zijn weduwe, Onne Boer, enkele jaren voor haar overlijden. Met het verzoek er iets mee te doen. “Het is inmiddels ‘mijn archief van tranen’ geworden. En een opdracht, met een hoofdletter geschreven”, aldus Pia van der Molen.

125 officiële documenten

In de ordner van Jack Boer zijn in totaal 125 afschriften van officiële documenten van de Nederlandse en Nederlands-Indische autoriteiten opgenomen. Meestal bevat een document meerdere pagina’s. Het zijn processen-verbaal, getuige verklaringen en andere documenten, die de situatie tijdens de Bersiap beschrijven.
De ordner bevat nauwkeurige, veelal onder ede opgemaakte verklaringen over(massa)moorden, die door Indonesische strijdgroepen onder Nederlandse staatsburgers zijn gepleegd. Daarin de namen van de slachtoffers, de getuige(n), de daders, de locatie, de datum  en door of voor welke Nederlandse dienst deze documenten zijn opgemaakt. Een aantal draagt het stempel ‘geheim’ en ‘zeer geheim’. Ook zijn er afschriften te vinden van telegrammen en brieven van Nederlands-Indische autoriteiten aan regeringsdiensten in Den Haag.

Gebruik dossier

Hieronder staan de documenten uit de ordner van Jack Boer in gedigitaliseerde vorm (PDF). De oorspronkelijke volgorde van Jack Boer is aangehouden. Elk document heeft een nummer gekregen van 0.00 tot 125. Als een document meerdere pagina’s bevat is er een nummer en vervolgens datzelfde nummer met de toevoeging A,B,C enz.